DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Dấu hiệu nhận biết nàng đã đạt đỉnh

Trong quan hệ tình dục, đưa bạn tình lên đỉnh khi quan hệ tình dục luôn là mong muốn và mục đích của đàn ông để thể hiện khả năng đàn ông và củng cố tình yêu. Nhưng phụ nữ thường khó và lâu đạt được cực khoái hơn nam giới. Cánh mày râu…