DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Qualcomm có logo mới

Bước vào năm 2018, tập đoàn công nghệ Qualcomm đã có logo và bộ nhận diện thương hiệu mới. Theo ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Cambodia, đây là lần thay đổi logo đầu tiên của Qualcomm trong hơn 30 năm nay.…