DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Công trình chậm tiến độ làm suy giảm lòng tin

Tình trạng chậm tiến độ, đội vốn ở các công trình trọng điểm diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đang trở thành hội chứng cực kỳ nguy hiểm. Không những gây thiệt hại cho nền kinh tế, tình trạng này còn làm giảm…

Kênh đào Panama tròn trăm tuổi

Tuần trước, vào ngày 15-8, kênh đào Panama đã kỷ niệm tròn 100 năm chính thức được đưa vào sử dụng, với lịch sử thăng trầm trong nhiệm vụ quan trọng nối liền đường biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Trong một thế kỷ qua, kênh đào dài…