Stress công sở làm thiệt hại cho kinh tế

Báo cáo của Cơ quan châu Âu vì sự an toàn và sức khỏe trong công việc mới đây cho biết hằng năm trên thế giới có đến 550 triệu ngày công bị thất thoát thì hơn 50% số thất thoát này liên quan đến những người nghỉ việc vì bị stress. Còn với…

Cần cải tổ du lịch trước khi quá muộn

Ước tính trong năm 2018, mỗi ngày sẽ có 3 triệu du khách đi khắp nơi trên thế giới. Đây là hiện tượng chưa có tiền lệ trong lịch sử loài người và điều mà người ta quan tâm nhất là tiền, những yếu tố khác liên quan đến tác động của ngành du…