DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

2018 – năm “kịch chiến” giữa các robot

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hiện nay, người máy (robot) đã đóng góp 16% hàng hóa và dịch vụ toàn cầu. Ước tính đến năm 2040, tỷ lệ này sẽ là 42%. Nhưng cũng người máy sẽ tạo ra 86 triệu người thất nghiệp, chỉ riêng ở phương Tây. Dù…