DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Chúng tôi luôn luôn tạo ra những điều khác biệt

Trong sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi thương hiệu khách sạn quốc tế tại thị trường Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều thiết kế rập khuôn theo ý tưởng đã được “lập trình” từ nước ngoài. Thế nhưng, sự hiện diện của một tập đoàn với cách làm…