Để có một thế hệ trẻ em tử tế

Việt Nam từng được xếp thứ 124 trên 125 quốc gia được khảo sát về “Chỉ số tử tế quốc gia” (Good Index Country) cách đây chưa lâu. Trong bối cảnh giáo dục hiện tại, với một “thế hệ thiên niên kỷ” (dùng cho những em sinh sau năm 2000) được…