DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

CEO Microsoft và bí quyết mở khóa thành công

“Bằng việc trải qua những sai lầm, bạn sẽ thúc đẩy ngày càng nhiều hơn khả năng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của người khác”, CEO Microsoft Satya Nadella nói. Khi Satya Nadella 25 tuổi, lúc trả lời một cuộc phỏng vấn xin việc, ông đã thất…