Vui buồn chuyện làm ăn năm qua

Năm 2016, kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên, doanh nghiệp (DN) đã nỗ lực vượt khó và duy trì sự phát triển. Bên cạnh một số ngành không đạt tăng trưởng như kế…