DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Hội thảo “Dạy con quản lý của cải”

“Sự giàu có thật sự không chỉ được xác định bởi tiền bạc, mà là tổng hợp các nguồn lực khác nhau, bao gồm mọi thứ, từ thời gian, kiến thức đến sức mạnh tinh thần và thể chất”. Đó là ý kiến của ông Alex Mazloom, Giám đốc điều hành kiêm đồng…